Napotki za stranke

NAROČANJE

Lahko nas pokličete na 05 389 10 45 ali pa nas osebno obiščete med ordinacijskim časom. Naročite se lahko tudi preko elektronske pošte info@studio-korosec.eu. Na dogovorjeni termin obiska Vas opomnimo s SMS opomnikom.

Naročeni pacienti imajo prednost pred nenaročenimi.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je Tjaša Pavlovič.

PLAČILNI POGOJI

Pri nas lahko opravljene storitve plačate z gotovino, s plačilnimi karticami (BA Maestro, Visa, Eurocard Mastercard) ali z nakazilom na transakcijski račun št. SI56 0475 3000 1267 791 (Nova KBM d.d.), SWIFT: KBMASI2X

VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC

V Studiu Korošec se vsi zaposleni, ki sodelujemo v procesu zdravljenja trudimo, da pri delu preprečimo nastanek kršitve pacientovih pravic. V kolikor pa kot pacient kljub temu menite, da je v postopku izvajanja zdravstvene oskrbe prišlo do neustreznega ravnanja oz. neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev, imate na podlagi Zakona o pacientovih pravicah možnost zahtevati ustrezno obravnavo. Nastali nesporazum bomo poskusili rešiti takoj z dodatnimi pojasnili, v kolikor pa z dodatnimi pojasnili niste zadovoljni, lahko vložite Zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

PRVA OBRAVNAVA KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC PRI IZVAJALCU ZDRAVSTVENIH STORITEV

Prva zahteva in pristojna oseba

Prva zahteva je pacientova pisna ali ustna vloga, ki jo naslovi na pristojno osebo pri izvajalcu, v kateri navede domnevno kršitev pacientovih pravic in zahteva obravnavo pri izvajalcu. Vlogo lahko pacient odda vsak dan v delovnem času, po predhodni najavi na telefon 05 389 10 45 pri pristojni osebi.

Oseba, ki je pristojna za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravih v zobozdravstveni ambulanti Studio korošec d.o.o., je direktor Hrvoje Korošec, dr. dent. med..

Rok za vložitev prve zahteve

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. če so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

Način vložitve prve zahteve

Prvo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko podate ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi. Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati:

  • osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
  • opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
  • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oz. sodelavcih,
  • čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
  • morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic ter
  • morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

Pisna zahteva, ki vsebuje sestavine iz gornjega odstavka, se šteje za popolno prvo zahtevo in se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala.

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Dušan Žorž
Vipavska cesta 13, Rožna dolina
(prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica)
5000 Nova Gorica

Tel. št.: 059 68 16 52
E-mail: dusan.zorz@nijz.si

Uradne ure v pisarni:
Ponedeljek: od 12.00 do 18.00
Četrtek: od 12.00 do 18.00

Uradne ure po telefonu:
Telefon: 051 331 508
Sreda: od 10.00 do 14.00

Naročanje:
Telefonsko: 059 68 16 52 (v času uradnih ur)